پرتال تخصصی ثبت شرکت ها Sure ! We Can

مراحل ثبت علامت تجارتي

مراحل ثبت علامت تجارتي

١- سه برگ اظهارنامه ثبت علامت تجارتی از دایره فروش اوراق بهادار خریداری و مطابق نمونه پیوستی تكمیل شود.
٢- اگر علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد ١٠ قطعه از تصویر یا نوشته مذكور بهمراه اظهارنامه تحویل اداره مالكیت صنعتی گردد.
تذكر١ - به تعداد هر طبقه اضافی یك قطعه تصویر مذكور باید اضافه گردد.
تذكر ٢- سه قطعه از تصاویر مذكور در محل مخصوص اظهارنامه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی الصاق گردد.
تذكر٣- اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید.
٣- مدارك ابرازی توسط مسئول اداره مورد بررسی اولیه قرار گرفته و جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود و كارشناس تعیین می گردد.
٤- متقاضی به حسابداری اداره مراجعه و اظهارنامه را ارائه و فیش بانكی صدور می یابد پرداخت وجه باید در شعبه بانك ملی مستقر در ساختمان ثبت صورت گیرد و پس از پردخت وجه فیش به حسابداری ارائه گردد مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعكاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.
٥- مدارك (اظهارنامه و تصاویر ) تحویل اداره می شود اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه ثبت شده و به مهر ساعتی همراه با روز وماه و سال ممهور می گردد برگ اول اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تحویل متقاضی می گردد برگ دوم اظهارنامه ضبط در سوابق شده و برگ سوم جهت بررسی در اختیار كارشناس معینه قرار می گیرد.
٦- كارشناس مربوطه در ظرف ١٥ روز به تقاضای وارده رسیدگی و در صورت عدم ملاحظه سابقه ثبت و یا مشابهت با علایم ثبت شده و تعیین طبقه كالا اقدام به تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی می نماید.
تذكر ١- در صورتی كه كارشناس در موقع رسیدگی ملاحظه نماید كه علامت متقاضی قبلا ثبت شده یا مشابهت با علائم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تهیه و بنظر مسئول اداره میرساند.
تذكر ٢- در صورت رد تقاضای ثبت علامت تجارتی از ناحیه اداره متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاههای حقوقی تهران شكایت نماید.
٧- مسئول اداره پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر آگهی مذكور آن را امضا می نماید این آگهی كه یك نمونه از علامت درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیكاتور توسط مسئول این امر تحویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( به نشانی تهران پارك شهر خ بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران ) برده شود.
تذكر: متقاضی قبل از مراجعه به روزنامه رسمی باید اقدام به تهیه كلیشه تصویر علامت مربوطه نماید و سپس كلیشه مذكور را بهمراه آگهی تحویل رزونامه رسمی نماید.
٨- پس از اینكه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ٣٠ روز بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یك نسخه از روزنامه مذكور به اداره مالكیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یك برگ تقاضای ثبت علامت و یك نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.
٩- مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به كارشناس مربوطه ارجاع می نماید كرشناس معینه پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی را صادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده ومسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.
١٠- متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانك ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یك نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعكاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.
١١- متقاضی یك برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارك پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه ومسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید یك قطعه از علامت در دفتر ثبت علایم و دفتر طبقات كالا الصاق و ثبت می شود.
مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیكاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.
١٢- متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علامت تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه می دهد.
١٣- متقاضی با در دست داشتن یك نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذكور به اداره مالكیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه می دهد مسئول اداره با وصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علامت تجارتی تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود.
١٤- تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوطه بمدت ده سال اعتبار دارد در صورتی كه صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد میتواند حداكثر ظرف ٦ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید در صورت سپری شدن مدت ٦ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.

 
پنجشنبه, 04 ارديبهشت 1393

ســیستم ثبت آنلاین

مشــاورین آنلاین موسسه

حاضرین در سایت

ما 107 مهمان آنلاین داریم
شما اینجا هستید: صفحه اصلی / ثبت عـلائم تجـــــاری / مراحل ثبت علامت تجارتي

اوقات شرعــیانتخاب زبان | Language bar

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Filipino Indonesian Slovak Slovenian Vietnamese Estonian Hungarian Maltese Thai Turkish Persian

فــرم عضویت در سایت

برای عضویت پس از کلیک برروی لینک "ایجاد یک حساب کاربری"و تکمیل اطلاعات مورد نیاز ، لینکی به ایمیل شما ارسال می گردد . پس از کلیک برروی آن کاربری شما در سایت فعال خواهد شد.

جدیدترین مطالب افزوده شده